Novinky

Silnice I/57 | Krnov SV obchvat

20. 7. 2019
Stručný přehled prací provedených v červnu 2019

 

  • Objekty řady 000

 

C 001.1:

-   odkop ornice a podornice na C101.1 v km 0,450 - 0,650 vč. archeologického a pyrotechnického dohledu

 

 

 

  • Objekty řady 100

 

C101.1:

Návoz tělesa násypu násyp tělesa násypu v km KM 1,350 - 1,550, v km KM 1,900 - 2,600

Propustky v km 1,890, 2,050 a 2,360 –dlažby na vtoku a výtoku

 

C101.2:

-km 3,600-3,810 - návoz násypového tělesa

-km 3,810-4,000 - návoz násypového tělesa

-km 4,000-4,192 - návoz násypového tělesa

-km 5,115-4,450 - návoz AZ 0/125 – 1 vrstva

-km 7,000 - 7,150 návoz násypového tělesa

-km 7,300 - 7,410 návoz násypového tělesa

-km 7,420 - 7,743 objízdná trasa, frézování a odkop části ul. Opavská

-provedení nivelačních a SZZ zkoušek dle KZP

 

C101.2 - propustek km 7,415:

-obsypy a zásypy dle PD

-provedení zkoušek dle KZP

 

C101.2 - propustek km 7,507:

-výkopy

-podkladní betony

-bet. základ na výtoku

-uložení žb. Trub + obetonávka

-obsypy a zásypy

-provedení zkoušek dle KZP

 

C103:

- proveden zhutňovací pokus

- návoz 1 vrstvy AZ z 0/125 km 0,460-0,170

-provedení zkoušek dle KZP

 

C103-propustek km 0,466

-obsypy a zásypy dle PD

-betonáž čela propustku na výtoku

-provedení zkoušek dle KZP

 

C108:

-návoz konstr vrstvy ŠD 0/32

-proveden zhutňovací pokus

-provedení zkoušek dle KZP

 

C151:

Propustek v km 0,049 - výkopové práce, betonáž základů

 

C152

Propustek v km 0,003 - výkopové práce, betonáž podkladního betonu, betonáž základů

  • Objekty řady 200

 

C201:

-          Bednění a betonáž úhlových zdí – PM

-          Přípravy povrchu pod izolace – LM + PM

-          Izolace – LM a PM

-          Bednění a betonáž spádových betonů – LM a PM

-          Zásypy se zhutněním

C202:

-          Vázání výztuže, bednění a betonáž opěry OP6 – základ

-          Vázání výztuže opěry OP6 – dřík

-          Bednění hlavic pilířů P4 a P5

-          Traťová výluka v km 1,6 – 1,7 – příprava podloží pro podskružení

-          Sanace podloží pod konsolidačním násypem OP1

 

C204:

-          Vázání výztuže základu opěry OP1

-          Bednění, betonáž základu opěry OP1

-          Výkop základu pilíře P3

-          Výkop základu pilíře P2

-          Vázání výztuže dříku pilíře P4

 

C205:

-          Bednění a betonáž stěn rámové konstrukce

-          Bednění a betonáž stěn rampy H

-          Vázání výztuže

 

C207:

-          Vázání výztuže stěn rámu a rampy H

-          Bednění a betonáž stěn rámové konstrukce

-          Bednění a betonáž stěn rampy H

-          Výkop pro rám 4 a rampu K

 

SO 208:

Armatura + bednění + betonáž základů podpěr, dříků podpěr a opěry 1.

Provádění štětových stěn P3 a P2.

Sanace podloží podpěrné skruže NK+ pokládka panelů skruže.

 

 

SO 209:

Provádění kamenných dlažeb,

izolace NK, zásypy NK,

provádění ochranné obetonávky NK

 

C210:

-          Bednění a betonáž pilíře P4

-          Bednění a betonáž pilíře P3

-          Příprava plošiny pro vrtání pilot OP1

 

C242:

-          Ochrana hydroizolace geotextilií 600g/m2

-          Bednění a betonáž spádových betonů

 

  • Objekty řady 300

 

C304:

-          Demontáž potrubí shybky

-          Čerpaní splašků – průběžného čištění nátokové šachty

 

C353:

-          Zásyp, hutnění, terénní úpravy

-          Rozprostření ornice

 

C355:

-          Zkušební provoz čerpací stanice

-          Montáž nadzemního vedení potrubí Dn 50, napojení na stávající rozvody potrubí

-          Osazení šachtice pro napojení pitné vody

-          Terénní úpravy

 

 

 

  • Objekty řady 400

 

Na objektech řady 400 se nepracovalo.

 

 

  • Objekty řady 500

 

C512:

-          Zhotovení propojů

 

 

  • Objekty řady 700

 

Na objektech řady 700 se nepracovalo.

 

  • Objekty řady 800

 

Na objektech řady 800 se nepracovalo.