Novinky

Silnice I/57 | Krnov SV obchvat

25. 5. 2020
Stručný přehled prací provedených v dubnu 2020

 

V průběhu měsíce dubna 2020 byla prováděna úprava stávající vozovky I/57 na počátku úseku. Dále probíhala příprava na betonáž mostovky další části mostu přes Albrechtickou ulici. Pokračovalo se v instalaci sloupků sloužících pro upevnění protihlukových stěn. Prováděly se také úpravy na přeložce koryta Ježnického potoka.

Běžela příprava na bednění mostovky na první části estakády přes řeku Opavici. Práce probíhaly také odvodnění komunikace, kdy se prováděla pokládka betonových žlabů v příkopech. Betonáž estakády přes řeku Opavu již byla dokončena.