Novinky

Silnice I/57 | Krnov SV obchvat

2. 7. 2020
Deštivý červen práce na obchvatu nezpomalil

 

Ačkoliv červnové deště přinesly srážky i do Moravskoslezského kraje, tak ani vydatné množství vody neovlivnilo průběh výstavby obchvatu Krnova. V průběhu června tak např. platilo na počátku úseku omezení na stávající I/57, kdy byl provoz veden kyvadlově po volné polovině vozovky a také po provizorní komunikaci. Ta se nachází v místě, kde dochází k postupnému odstraňování části tělesa stávající trasy I/57.

Ke svému konci se chýlila betonáž estakády přes Albrechtickou, na níž zbývalo dokončit poslední krajní pole. Nadále pokračovala instalace betonových sloupů u protihlukových stěn. Byla připravena betonáž první části mostovky estakády přes řeku Opavici. Podél části úseku hlavní trasy bylo nainstalováno veřejné osvětlení. Na již kompletně vybetonované estakádě přes řeku Opavu se pracovalo na pokládce izolace. Na estakádě přes železniční trať a ulici Opavskou na konci úseku probíhala příprava na betonáž posledních pilířů.