Novinky

Silnice I/57 | Krnov SV obchvat

8. 9. 2020
Na kontrolním dnu se řešily problémy s podchody

 

Na pravidelných schůzkách, resp. kontrolních dnech, zhotovitele se zástupci města zazněla mimo jiné informace o problémech s vodním tokem Mohla. Tento potok přitékající z polské strany státní hranice v podstatě kopíruje Petrovickou ulici. Potíž je v tom, že z vypouštěných rybníků doteklo nadměrné množství vody až do blízkosti stavby, a to konkrétně do budovaného podchodu. Během prázdnin tak dokonce došlo k zatopení celého podchodu v Petrovické ulici. Přítomní se shodli, že je potřeba zlepšit komunikaci s polskou stranou tak, aby k dalším obdobným případům již nedocházelo. Tématem na setkání byl i druhý z podchodů, který se dočká úpravy. Podchod vznikající v Chomýžské ulici bude mít nově i zábradlí, které oddělí stezku pro pěší od koryta Ježnického potoka. Podle původních plánů mělo vzniknout pouze madlo na stěně (podél části pro chodce). Rovněž dojde k rozšíření chodníku vedoucího do podchodu od řeky. V brzké době bude v tomto podchodu provedena montáž osvětlení.