Novinky

Silnice I/57 | Krnov SV obchvat

12. 10. 2020
Mosty získávají finální podobu

 

Stavební sezona ještě nekončí, a tak nadále běží práce na stavbě severovýchodního obchvatu města Krnov. Na počátku úseku pokračuje úprava původní I/57 a stavba nové trasy přeložky I/57 (ul. Albrechtická). Provoz je stále veden kyvadlově po souběžné komunikaci. Na přeložce se buduje propustek, kterým bude procházet přeložka koryta potoku Hůrka. Na vybetonované estakádě přes Albrechtickou pokračuje betonáž bočních říms. Také byly dokončeny mostní dilatační závěry. Na trase jsou připraveny betonové sloupky, které poslouží pro uložení výplní protihlukových stěn. Na estakádě přes řeku Opavici se chystala betonáž posledního (krajního) pole. Dále na trase jsou položeny první asfaltové vrstvy. Most přes řeku Opavu je připraven na pokládku asfaltu. Na konci úseku probíhá montáž podpěrné konstrukce estakády přes ul. Opavskou a železniční trať.