Novinky

Silnice I/57 | Krnov SV obchvat

10. 3. 2021
Práce pokračují na řadě objektů

 

Přicházející jaro opět naplno oživuje staveniště krnovského obchvatu. Během února se pracovalo na hlavní trase, kde probíhala příprava pro pokládku skluzů a žlabů či na dosypání krajnic. Tato činnost byla prováděna na úseku délky 850 m (mezi km 1,750 - 2,600). V případě estakády přes Albrechtickou ul., místní komunikaci a trať ČD se prováděla montáž svodidel a protihlukových stěn. Taktéž došlo na úpravy pod mostem. Na estakádě přes řeku Opavici a místní komunikaci probíhaly přípravné práce pro izolaci říms a došlo také k částečnému zásypu přechodové oblasti.

 

U podchodu pro pěší byla dokončena montáž přístřešku vč. střechy. Na estakádě přes řeku Opavu byla osazovány výplně protihlukových stěn a také byl proveden nátěr soklů těchto PHS. Na konci úseku na estakádě přes místní komunikace, trať ČD a ulici Opavskou došlo na demontáž poslední části bednění a skruže nad tratí ČD. Vedle toho pokročily práce na vodohospodářských objektech (výkopové práce a zpětné zásypy) a elektro objektech (demontáž dočasného osvětlení + montáž definitivních svítidel).