Novinky

Silnice I/57 | Krnov SV obchvat

12. 4. 2021
Stručný přehled prací provedených v dubnu 2021

 

Objekty řady 100

C101.1:

- návoz sanační vrstvy a návoz aktivní zóny
- dosypání krajnic, ornice
- pokládka MZK
- vjezdy k domům pokládka žlabů a palisád

C102:

- odkop pro sanace

C101.2:

- sanační výkop dle RDS v km 6,180-6,760 + návoz 1 a 2 sanační vrstvy
- sanační výkop dle RDS v km 4,200-4,230 + návoz sanační vrstvy a násypových vrstev

C103:

- oprava vozovky

C121:

- provádění drenáže

C122:

- provádění chodníku

C126:

- provádění chodníku

CSO101:

- sanační výkop dle RDS mezi km 2,06-2,132 + návoz sanační a násypové vrstvy

- výkop a pokládka prefa žlabů dle RDS

 

 

Objekty řady 200

C202 Estakáda přes Albrechtickou, MK a ČD v km 1,543-1,742

- montáž PHS – výplně - pokračování
- úpravy pod mostem Op1 – svahové kužely – odláždění
- osazení schodiště Op1
- dosypání přechodové oblasti Op1

C202:

- montáž PHS – výplně

C204 Estakáda přes CS, Opavici a MK v km 3,408-3,591

- dokončení zásypu přechodové oblasti Op1, Op5
- betonáž podkladního betonu přechodové desky Op1, Op5
- zahájení odláždění svahových kuželů Op5
- osazení schodiště u Op5
- odstranění pomocných betonových konstrukcí vedle toku Opavice
- zahájení terénních úprav pro odláždění koryta Opavice

C207 Podchod pro pěší v km 5,320

- odstraňování drobných vad z 1.HMP

C210 Estakáda přes MK, ČD a ul. Opavskou v km 7,165-7,291

- osazení konzolových lávek podél mostu
- betonáž závěrné zídky Op1, odbednění

C261

- osazení soklových panelů a Al výplní
- nátěr soklových panelů PHS

C262 Protihluková zeď č. 2 v km 1,540 – 4,110

- osazení soklových panelů a Al výplní
- nátěr soklových panelů PHS
- betonáž sloupů
- osazení schodišť

 

Objekty řady 300

C301.2

- výkopové práce mezi Š2-Š1A-Š1
- lapač splavenin LS2

 

Objekty řady 400

C 455

- instalační práce