Novinky

Silnice I/57 | Krnov SV obchvat

23. 4. 2021
Provoz bude převeden na novou přeložku

 

Od soboty 24. 4. 2021 se řidiči poprvé projedou po nové silnici, která je součástí stavby obchvatu. Konkrétně řidiči mířící od Opavy najedou poblíž čerpací stanice EuroOil vpravo na novou přeložku Opavské ulice, poté podjedou budovanou estakádu a za ní se napojí se zpět do trasy stávajícího vedení Opavské ulice. Převedení proběhne v sobotu v ranních hodinách (cca v 7:30) s ohledem na páteční velký provoz v odpoledních a večerních hodinách. Po dokončení celé stavby bude tato nová komunikace sloužit k napojení východní části Krnova na obchvat. Původní vedení Opavské ulice bude zaslepeno.