Novinky

Silnice I/57 | Krnov SV obchvat

22. 11. 2021

Stále v omezeném režimu je v provozu nový severovýchodní obchvat Krnova. Na nové komunikaci již došlo k několika dopravním nehodám, přičemž jedním z nejproblematičtějších míst je křižovatka s Petrovickou ulicí (křížení silnic I/57 a I/45). Průsečná křižovatka je sice vybavena připojovacími a odbočovacími pruhy, přesto zde dochází ke kolizním situacím.

 

Kvůli tomu např. policie žádá provést na křížení obou komunikací změny, a to například dopravního značení. Vedení Krnova pak projevilo zájem o vybudování dvou okružních křižovatek (druhou na křížení s ulicí Hlubčická). Krnovský obchvat délky 7,8 je od konce září zatím ve zkušebním provozu, jelikož kolaudační řízení stále běží. Na celé trase je povolená rychlost 50 km/h. Do plného provozu by měla být stavba uvedená v prosinci.