Novinky

Silnice I/57 | Krnov SV obchvat

2. 2. 2018
Stručný přehled prací provedených v lednu 2018

 

C001.1 - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ ZÚ - KM 3,600 a C001.2 - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ KM 3,6-KÚ

Bylo pokračováno v přípravě území. Byly odstraňovány a frézovány pařezy v celé trase trvalého záboru dle PD. Probíhaly vytyčovací práce na celé stavbě.

 

C202 - ESTAKÁDA PŘES ALBRECHTICKOU, MK A ČD a C204 - ESTAKÁDA PŘES CS, OPAVICI A MK a C210 - ESTAKÁDA PŘES MK, ŽELEZNIČNÍ TRAŤ A OPAVSKOU

Na mostních objektech C202,C 204 a C210 probíhaly v lednu přípravné práce pro zatěžovací zkoušky nesystémových pilot spočívající v navrtání lanových kotev a samotné provedení statické zatěžovací zkoušky na mostních objektech C202 a C204.

 

C001.1 - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ ZÚ - KM 3,600

Byly zahájeny skrývky kulturních a ostatních vrstev na úseku km 0,700 - 1,400 a příprava skrývek pro přeložku plynu C501.

 

C002.2 - DEMOLICE KM 3,6-KÚ

Byly prováděny práce na demolicích v úseku km 3,600 - kú.