Novinky

Silnice I/57 | Krnov SV obchvat

9. 4. 2018
Stručný přehled prací provedených v březnu 2018

 

Práce prováděné v období 03/2018:

1) Objekty řady 000 Nadále probíhala stabilizace a aktualizace dočasné vytyčovací sítě, vytýčení a zaměření stávajících inženýrských sítí a zaměření stávajícího terénu stavby.

SO C001.1 Příprava území ZÚ–km 3,600 a SO C001.2 Příprava území km 3,600–KÚ:

- kácení dokončeno na celé stavbě

- byla realizována skrývka ornice a archeologický a pyrotechnický průzkum v km 0,700 – 2,600 a v km 5,000 – 7,200 a odvoz ornice na skládky (popř. na mezideponie)

SO C002.1 Demolice ZÚ–km 3,600 a SO C002.2 Demolice km 3,600–KÚ:

- na těchto objektech se nepracovalo, objekty nejsou zcela dokončeny

 

2) Objekty řady 200

Na objektech řady 200 se nepracovalo.

 

3) Na objektech řady 100 a řady 300–800 se s ohledem na postup výstavby nepracovalo s výjimkou SO C 155, kde byly zahájeny přípravné práce na objektu.