Novinky

Silnice I/57 | Krnov SV obchvat

4. 4. 2019
Stručný přehled prací provedených v březnu 2019

 

Zpráva zahrnuje práce prováděné v měsíci březnu 2019.

 

  • Objekty řady 000

 

Na objektech řady 000 se s ohledem na povětrnostní podmínky nepracovalo.

 

  • Objekty řady 100

 

C101.1:

Pokládka geomříží v km 1,751-1,950

Návoz tělesa násypu km 1,751-1,950

Odkop, betonáž základů propustky km 1,890, km 2,050, km 2,350

Odkop propustky km 0,891 a 1,065 + podsyp, položení geotextilie a trub, obsypy

Odkop sanační vrstvy na C102, odvoz na mezideponii

 

C101.2:

km 3,600-3,810 - ŠD 0/32 a pokládka geomříže s obsypem

km 4,000-4,192 - návoz násypového tělesa

km 4,430-5,200 - návoz násypového tělesa a 1 sanační vrtsvy, úprava svahu

km 5,120-5,200 - výkop sanační vrstvy

km 5,340-5,515 - 1. sanační vrstva

km 5,340-5,500 - návoz násypového tělesa

Provedení nivelačních a SZZ zkoušek.

 

Propustek km 7,415:

výkop obrysu propustku

výkop bočních čel

podsypy pod podkl betony čel

podkladní beton pod čela

základový prah pod čela

Provedení zkoušek dle KZP- jamky na podsypech; odběry betonu ze základu.

 

C103:

Propustek km 0,466

výkop obrysu propustku

výkop bočních čel

podsypy pod podkl betony čel

podkladní beton pod čela

základový prah pod čela

Provedení zkoušek dle KZP- jamky na podsypech; odběry betonu ze základu.

  • Objekty řady 200

 

C201 – demolice rámové konstrukce – pravý most, vázání výztuže, bednění a betonáž křídel rámové konstrukce – levý most

 

C202:

-    Čerpání podzemní vody z výkopu základu P2, P3

-    Vázání výztuže, bednění a betonáž základu P3

-    Bednění a betonáž základu P2

-    Zhotovení izolace základu P2 + P3 a následný zpětný hutněný zásyp

-    Vázání výztuže, bednění a betonáž pilíře P5

-    Vázání výztuže pilíře P4

-    Vázání výztuže a bednění pilíře P2

-    Bednění a betonáž spádového betonu pod drenáží opěrné zdi u OP6

-    Zhotovení tělesa násypu pod opěrou OP6

 

C204:

-    Beranění Larsenové jímky pilíř P2

-    Bednění a betonáž šablony pro vrtání pilot pilíře P2 a P3

-    Vrtání, armování a betonáž pilot pilíře P3

-    Vrtání, armování a betonáž pilot pilíře P2

-    Výkop základu pilíře P4

-    Sbíjení hlav pilot základu pilíře P4

 

C207: výkop na základovou spáru – levý most

 

SO 208:

- odstranění stávajících šablon pilot opěr a podpěr.

- výroba armokošů pilot.

- armatura základu OP8.

 

SO 209:

- izolace pracovních a dilatačních spar.

 

 C210:

-           Vázání výztuže, bednění a betonáž základu pilíře P3

-           Vázání výztuže, bednění a betonáž základu pilíře P4 – beranění Larsenové

 

C242: příprava povrchů pro izolace rubu opěrné zdi.

 

 

 

  • Objekty řady 300

 

C303:

-      Čerpání podzemní vody

-      Demolice stávajícího potrubí

-      Instalace šachet

-      Pokládka potrubí DN2000

-      Zřizování propojů

-      Podsypy a obsypy

 

C354:

-    Výkopy

-    Čerpání podzemní vody

-    Pokládka potrubí

-    Podsypy, obsypy a zásypy

-    Tlaková a desinfekční zkouška

-    Zřizování propojů

 

C355:

-    Výkopové práce.

-    Pokládání potrubí a šachty.

-    Výstavba konstrukce nového vodojemu.

 

C358:

-    Pokládka potrubí

-    Zřizování propojů

-    Obsypy a zásypy

 

  • Objekty řady 400

 

Na objektech řady 400 se s ohledem na povětrnostní podmínky nepracovalo.

 

  • Objekty řady 500

 

Na objektech řady 500 se s ohledem na povětrnostní podmínky nepracovalo.

 

  • Objekty řady 700

 

Na objektech řady 700 se s ohledem na povětrnostní podmínky nepracovalo.

 

  • Objekty řady 800