Novinky

Silnice I/57 | Krnov SV obchvat

14. 3. 2019
Stručný přehled prací provedených v únoru 2019

 

 

  • Objekty řady 000

 

Na objektech řady 000 se s ohledem na povětrnostní podmínky nepracovalo.

 

  • Objekty řady 100

 

C101.1 – Zahájeny práce na propustcích v km 1.890 a 2.050.

 

  • Objekty řady 200

 

C201 – Bednění, betonáž rámové konstrukce – levý most.

 

C202 – čerpání podzemní vody z výkopu pilíře P2, P3 a P4, sbíjení hlav pilot P3, odbednění základu pilíře P5, zhotovení izolace základu pilíře P5 + P4 a následný zpětný hutněný zásyp, výkop základu pilíře P3, betonáž podkladního betonu základu pilíře P3, izolace rubu základu a dříku opěrné zdi u OP6.

 

C204 – zhotovení ochrany plynovodu objekt u pilíře P3, beranění larsenové jímky pilíř P3, betonáž šablony pro vrtání pilot pilíř P4, vrtání, armování a betonáž pilot pilíře P4.

 

 C210 – beranění Larsenové jímky pilíř P3, vrtání, armování a betonáž pilot pilíř P3 a pilíř P4, výkop základu pilíře P3 a pilíře P4, betonáž podkladního betonu základu pilíře P3 a pilíře P4, sbíjení hlav pilot základu pilíře P3 a pilíře P4.

 

C242 – vyvázání výztuže křídla opěrné zdi, bednění a betonáž křídla opěrné zdi

  • Objekty řady 300

 

C303 – Budování Larsenové stěny – pažení.

 

C354 – Výkopy, pokládka potrubí, podsypy a obsypy.

 

C358 – Výkopy, pokládka potrubí, podsypy a obsypy.

 

  • Objekty řady 400

 

Na objektech řady 400 se s ohledem na povětrnostní podmínky nepracovalo.

 

  • Objekty řady 500

 

Na objektech řady 500 se s ohledem na povětrnostní podmínky nepracovalo.

 

  • Objekty řady 700

 

Na objektech řady 700 se s ohledem na povětrnostní podmínky nepracovalo.

 

  • Objekty řady 800

 

Na objektech řady 800 se s ohledem na povětrnostní podmínky nepracovalo.